wigilia

W dniu 7.12.2021 r. w budynku NOT przy pl. Komuny Paryskiej odbyło się spotkanie „wigilijne”  Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób z Koła oraz zaproszeni goście z Oddziału Łódzkiego SEP.
Na początku spotkania wysłuchaliśmy referatu kol. Stanisława Płuciennika na temat prac pod napięciem, następnie zabrał głos Wiceprezes Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP kol. Andrzej Boroń, który wręczył 4 osobom legitymacje członkowskie SEP (legitymacje otrzymali m. in. kol. Olga Natkaniec, kol. Stanisław Płuciennik, kol. Wiktor Szkobel). Po części oficjalnej uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku. W ramach prezentu mikołajkowego uczestnicy otrzymali wydaną przez Oddział Łódzki SEP „Monografię  1oo lat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-2019” oraz kalendarze a zainteresowani także materiały informacyjno-turystyczne o atrakcjach województwa łódzkiego. Mamy nadzieję, że po ustąpieniu pandemii „świąteczne” spotkania Koła będą liczniejsze.

Dzięki uprzejmości Biura Oddziału SEP w ramach upominku świątecznego „Monografię…..” mogą otrzymać również członkowie naszego, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w spotkaniu „wigilijnym”. Zachęcam do zgłaszania się (telefonicznie, mailowo lub osobiście) do Prezes Koła Ewy Potańskiej po  odbiór książki.

Autor zdjęć: Ewa Potańska

 

Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli, chcielibyśmy zorganizować spotkanie (przed)świąteczne naszego Koła. Wstępnie jest ustalony termin na dzień 7. 12. 2021 r. w budynku NOT (sala nr 202).  Liczba uczestników do 30 osób. Impreza najprawdopodobniej będzie dofinasowana przez Oddział Łódzki SEP. Przewidujemy wpłaty od uczestnika na poziomie 20 zł. (emeryci 15 zł.). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie do kol. Ewy Potańskiej do dnia 15. 11. 2021 r. Dla wzajemnego bezpieczeństwa uczestniczyć w spotkaniu mogą osoby o statusie ozdrowieńca lub zaszczepione 2 dawkami.

W dniu 5.12.2019r. w budynku NOT przy pl. Komuny Paryskiej 5a w Łodzi odbyło się uroczyste „wigilijne” zebranie Koła SEP przy PGE Dystrybucja Oddział Łódź. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. W części oficjalnej uczestnicy wysłuchali referatu pani dr. Haliny Aniołczyk (koleżanki należącej do KT nr 2 przy Oddziale Łódzkim SEP) na temat pól elektromagnetycznych. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: pani Dyrektor Biura Oddziału Łódzkiego SEP Anna Grabiszewska oraz wiceprezes ds. finansowych kol. Andrzej Boroń. Uczestnicy „wigilii” otrzymali upominek w postaci wydanej z okazji 100lecia SEP książki  pt.: „MONOGRAFIA 100 lat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-2019” a zainteresowani również jubileuszowe statuetki.