PGE Dystrybucja

Uczestniczyliśmy w imprezach i spotkaniach organizowanych przez OŁ SEP.

W dniu 16 marca 2023 r. odbyło się spotkanie prowadzone przez kolegów Jarosława Kowalskiego i Romana Olszewskiego z Koła SEP przy PGE D. S.A. Oddział Łódź poświęcone programowi wspomagania pracy dyspozytora SCADA. W spotkaniu, które odbyło się w Domu Technika, uczestniczyli członkowie OŁ SEP należący do różnych kół.

W dniu 21 marca 2023 r. uczestniczyliśmy w Wieczorku z elektryką z firmą Schneider Electric. Prelekcję na temat agregatów prądotwórczych prowadził pan Radosław Jagas. Fotograficzna relacja ze spotkania poniżej:

W dniu 18 kwietnia 2023 r. uczestniczyliśmy w wyjeździe technicznym zorganizowanym przez Zarząd Koła SEP przy Veolia Energia Łódź S.A. do kopalni soli w Kłodawie i do Łęczycy. Uczestniczyliśmy w imprezie w liczbie kilku osób.

Poniżej nasze  zdjęcia.

Kaplica św. Barbary w kopalni soli w Kłodawie.

Wnętrze kopalni soli w Kłodawie

Wnętrze Kopalni soli w Kłodawie

 

Bryłki soli w różnych barwach. Kopalnia soli w Kłodawie.

Wnętrze kopalni soli w Kłodawie

Kopalnia soli w Kłodawie.

Kopalnia soli w Kłodawie

Wnętrze muzeum w zamku w Łęczycy

Eksponaty w muzeum. Zamek w Łęczycy.

Wnętrze zamku w Łęczycy.

W maju 2023 r. odbył się wyjazd techniczno- integracyjny zorganizowany przez Koło Terenowe nr 2 przy OŁ SEP, którym mogli uczestniczyć członkowie wszystkich Kół. W wyjeździe tym uczestniczyły tylko 3 osoby z naszego Koła. Techniczna część wyjazdu to przede wszystkim wizyta w ZPUE Włoszczowa, gdzie wysłuchaliśmy ciekawych prelekcji na temat OZE i magazynów energii oraz mieliśmy przyjemność zwiedzić izbę tradycji ww. firmy. Dalsza część wyjazdu to Kielce, Lublin, Zamość, Krasnobród. Poniżej kilka zdjęć z tego wyjazdu, również ciekawostek związanych z elektryką (z archiwum Koła SEP przy PGE D. S.A.).

Lublin. Złącze z głównym wyłącznikiem prądu, jeszcze w trakcie montażu.

Lublin. Bęben kablowy, inne sympatyczne wykorzystanie

Lublin. Drzwi stacji transformatorowej.

Lublin. Drzwi stacji transformatorowej w obiekcie zabytkowym.

 

 

Lublin. Też był „trybunalski”.

Lublin.

Lublin. Złącze kablowe też jest w zabytkowych murach miejskich.

Lublin. Figurka koziołka.

Wnętrze kaplicy w Zamku w Lublinie.

Wnętrze kaplicy w zamku w Lublinie.

 

W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego SEP. Podczas obrad przyjęto sprawozdania ustępujących władz Oddziału oraz dokonano wyboru Prezesa Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję. Wybrano również delegatów Oddziału na WZD, które odbędzie się we wrześniu 2022 r. w Bydgoszczy. Zasłużonych członków SEP uhonorowano odznaczeniami.

Z Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. kol. Ewa Potańska została wybrana do Zarządu a kol. Ryszard Czechowski został członkiem Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Oddziału Łódzkiego SEP został wybrany kol. Przemysław Tabaka, członek Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej.

Skład władz i fotorelacja znajdują się na stronie Oddziału Łódzkiego SEP.


   

W dniu 10.03.2022r. w Izbie Tradycji w siedzibie PGE D. S.A. Oddział Łódź odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. (Walne Zebranie Koła). Na spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji, przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu Koła, przeprowadzone zostały wybory nowego zarządu na kadencję 2022-2026 oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Gośćmi z Oddziału Łódzkiego SEP byli: pani Dyrektor Biura p. Anna Grabiszewska oraz Prezes Zarządu p. Władysław Szymczyk. Prezesem Koła  została ponownie kol. Ewa Potańska, wybrani na nową kadencję członkowie zarządu Koła to koledzy: Ryszard Czechowski, Michał Jochym, Dariusz Konkalec, Konrad Kubasik, Robert Szczęsny. Na zakończenie spotkania zabrał głos Prezes OŁ SEP p. Władysław Szymczyk, który pogratulował wybranym kolegom oraz wręczył kilku członkom Koła legitymacje członkowskie SEP. Ze strony Dyrekcji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na zebraniu był obecny Zastępca Dyrektora Generalnego Jarosław Kowalski, który jest również członkiem naszego Koła SEP.

W dniu 10.03. 2022 r. o godz. 14.00 w Izbie Tradycji w siedzibie PGE D. S.A. Oddział Łódź odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Na spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji, przedstawione zostało przez Kol. Prezes Koła Ewę Potańską sprawozdanie Zarządu Koła oraz odbyły się wybory nowego zarządu na kadencję 2022-2026 oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. W wyniku wyborów Prezesem Koła została wybrana ponownie kol. Ewa Potańska. Członkowie zarządu to: kol. kol. Ryszard Czechowski, Michał Jochym, Dariusz Konkalec, Konrad Kubasik, Robert Szczęsny.

 

W dniu 13.12.2021r. na zebraniu Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP zostali przyjęci nowi członkowie do naszego Koła. Są nimi kol. Monika Mrozińska i kol. Piotr Łabuza. Gratulujemy nowo przyjętym Kolegom.

Tym samym Koło SEP przy PGE Dystrybucja S.A. liczy 43 członków, w tym 7 koleżanek. Są nimi: kol. kol. Anna Kowalczyk, Aleksandra Knopek, Milena Wrzecioniarz, Monika Mrozińska, Olga Natkaniec, Andżelina Przytulska, Ewa Potańska.

 

W sobotę 20.11.2021 r. odbyło się zwiedzanie EC1 (Centrum Nauki i Techniki EC1) zorganizowane z inicjatywy Koła SEP przy VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. W imprezie brało udział 50 osób, w tym także kilka osób z koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A.
Przewodnicy oprowadzili uczestników przez część energetyczną Centrum Nauki i Techniki, przedstawiając urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej i „ciepła”.
Następnie zwiedzający mogli indywidualnie oglądać poszczególne stanowiska.
W sklepie z pamiątkami można było zaopatrzyć się okolicznościowe drobiazgi (kubki, długopisy, zakładki do książek, zabawki) oraz ciekawe książki i przewodniki. Na uwagę zasługuje książka o architekturze Łodzi oraz pozycja pt. „Łódzka Elektrownia i Gazownia do 1939 roku” wydana przez wydawnictwo „Księży Młyn”.

fotografia okładki książki „Łódzka Elektrownia i Gazownia do 1939 roku”

Autor zdjęć: Ewa Potańska

W przeddzień 11 listopada 2021r. Dyrekcja PGE Dystrybucja S.A., przedstawiciele pracowników oraz

przedstawiciele Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. uczestniczyli w złożeniu wieńca i zapaleniu zniczy pod tablicą Łódzkich Energetyków, poległych, zmarłych i zamordowanych w czasie II Wojny Światowej. Łódzcy Energetycy swoją pracą tworzyli niepodległą Polskę a walką bronili jej Niepodległości odzyskanej w 1918 r. po 123 latach zaborów. Na zdjęciach: Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź p. Andrzej Piętka (z wieńcem), Zastępca Dyrektora Generalnego p. Jarosław Kowalski i Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju p. Piotr Puto w otoczeniu przedstawicieli załogi.

Autor zdjęć: Bożena Matuszczak-Królak.

 

Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli, chcielibyśmy zorganizować spotkanie (przed)świąteczne naszego Koła. Jest ustalony termin na dzień 7. 12. 2021 r. w budynku NOT (sala nr 202), po godz. 15.00.  Liczba uczestników do 30 osób. Przewidujemy wpłaty od uczestnika na poziomie 20 zł. (emeryci 15 zł.). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie do kol. Ewy Potańskiej do dnia 15. 11. 2021 r.

Dla wzajemnego bezpieczeństwa uczestniczyć w spotkaniu mogą osoby legitymujące się Paszportem Covidowym oraz z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi.

Miło mi poinformować, że nasze Koło liczy 41 członków w tym 8 osób niebędących pracownikami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (5 osób przeszło na emeryturę, 3 osoby pracują poza PGE Dystrybucja S.A.). W chwili obecnej 2 osoby są kandydatami do wstąpienia do SEP.

BRAK MIEJSC. Zapisanych jest 50 osób.

Z Koła SEP przy PGE D. zgłosiły się 3 osoby + 3 osoby towarzyszące.

Przypominamy o ciekawej imprezie, termin zapisów w Łódzkim Oddziale SEP mija 10.11.2021 r.

Koło SEP przy Veolia Energia Łódź organizuje dla członków i sympatyków OŁ SEP zwiedzanie EC1 w dniu 20.11.2021 r. (sobota). Szczegółowe informacje są  podane na stronie głównej OŁ SEP. Liczba uczestników ograniczona. Chętnych prosimy o kontakt i wpłaty do kol. Ewy Potańskiej do dnia 8.11.2021 r. do godz. 13.00.

Niektórzy z nas widzą EC1 z okien budynku, w którym pracujemy, lecz wewnątrz czeka wiele atrakcji i ciekawostek technicznych.

Staraniem Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A.  (dzięki uprzejmości koleżanki mieszkającej w Grotnikach) zapłonęły znicze na grobie pana  Zygfryda Kwiatkowskiego, byłego Dyrektora Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto i byłego prezesa Oddziału Łódzkiego SEP w latach osiemdziesiątych 20-tego wieku (1984-1986, 1987-1990).

Podczas spaceru na terenie cmentarza przy ul. Rzgowskiej w Łodzi odwiedziliśmy grób byłego Prezesa (w latach: 1990-1994, 1994-1998) OŁ SEP p. Lecha Grzelaka, na którym płonął znicz udekorowany wstęgą z logo SEP. Grób jest objęty „patronatem” kolegów z innego Koła SEP.