• Rok 2022 to w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich rok wyborczy. W terminie od stycznia do marca 2022 r.  winny odbyć się w Kołach wybory nowych władz koła oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, które w Oddziale Łódź odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r.
  • Kolegów, którzy chcą działać w Kole, wykazać się inicjatywą, mają pomysły na ciekawe spotkania, chcą wygłosić referat zapraszam do zgłaszania do Koleżanki Prezes Koła Ewy Potańskiej  lub do zarządu Koła.
  • Ponadto jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli chcielibyśmy zrobić spotkanie ze szkoleniem firmy ENSTO na temat dostosowania sieci do instalacji fotowoltaicznych. Szkolenie może odbyć się również on line.