Emerytura

W 2020 r. oraz w 2021 r. kilku członków Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. odeszło na emeryturę lub do pracy w innych firmach. Życzymy kolegom wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia a także prosimy o udział w przyszłych w spotkaniach Koła SEP, o których będziemy powiadamiać pocztą elektroniczną. Z okazji odejścia na emeryturę w lipcu 2021 r. kol. Michała Dybowskiego, Prezes Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź kol. Ewa Potańska wręczyła kol. Michałowi,  legitymację członkowską SEP oraz z zaproszeniami do udziału w imprezach organizowanych przez Oddział Łódzki SEPu to jest Piknik w dniu 10.09.2021 r. oraz wyjazd  techniczny na Targi ENERGETAB do Bielska Białej w dniach 14-16.09.2021 r.

We wrześniu 2020 r. na emeryturę odeszli kol. kol. Krzysztof Kubiak i Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja A.S. Oddział Łódź p. Marek Sroczyński. Od marca 2021 r. na emeryturę odeszli kol. kol. Jacek Klimczak i Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja A.S. Oddział Łódź p. Tadeusz Frukacz. Od kwietnia 2021 r. przeszedł do pracy do innego pracodawcy kol. Łukasz Ślusarek a w sierpniu 2021 r.  odszedł z PGE Dystrybucja kol. Tomasz Łysoń. Kol. Wojciech Ciania we wrześniu zmienił miejsce pracy na Rejon Bełchatów PGE Dystrybucja S.A. Prawie wszyscy koledzy deklarują pozostanie w Kole SEP przy PGE Dystrybucja S.A.