W okresie poprzedzającym 1 listopada 2022 r.  przedstawiciele Koła SEP przy PGE D. przy Oddziale Łódzkim SEP postawili, udekorowany wstążką z logo Oddziału Łódzkiego SEP, znicz (tym razem elektryczny) przy tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych, poległych i zamordowanych w czasie II Wojny Światowej Łódzkich Energetyków. Tablicę umieszczoną na murze przy budynku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź przy ul. Tuwima 58 otoczyliśmy (jako Koło SEP) opieką.

Na fotografiach przedstawiciele zarządu  (kol. Ewa Potańska i kol. Ryszard Czechowski) Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (przy oddziale łódzkim SEP) przy tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych, poległych i zamordowanych w czasie II Wojny Światowej Energetyków Łódzkich.