wyborcze

W dniu 10.03. 2022 r. o godz. 14.00 w Izbie Tradycji w siedzibie PGE D. S.A. Oddział Łódź odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Na spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji, przedstawione zostało przez Kol. Prezes Koła Ewę Potańską sprawozdanie Zarządu Koła oraz odbyły się wybory nowego zarządu na kadencję 2022-2026 oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. W wyniku wyborów Prezesem Koła została wybrana ponownie kol. Ewa Potańska. Członkowie zarządu to: kol. kol. Ryszard Czechowski, Michał Jochym, Dariusz Konkalec, Konrad Kubasik, Robert Szczęsny.