wyborcze

Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, które planowane jest na dzień 10.03. 2022 r. o godz. 14.00 (14.15 drugi termin) w Izbie Tradycji w siedzibie PGE D. S.A. Oddział Łódź. Na spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji, przewidziane jest sprawozdanie Zarządu Koła, wybory nowego zarządu na kadencję 2022-2026 oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Członkowie Koła proszeni są o punktualne i liczne przybycie.