PGE D. SEP

Informacja o planowanych imprezach.

W dniu 3.02.2023 r. zwiedzanie laboratorium SIEMENS Mechatronic System Certification Program o godz. 12.00. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zapisy w Biurze OŁ SEP tel. 42 630 9474, 6329039,   607527022, mail: sep@seplodz.pl do 31 stycznia 2023r.

Wieczorek z elektryką: 21.02.2023 r. z Firmą ENSTO godz. 17.00- prelekcja na temat mechanicznego układania kabli SN metodą płużenia. Zapisy (telefoniczne lub mailowe) w Biurze Oddziału Łódzkiego SEP do 17 lutego 2023 r.-  tel. 42 630 9474, 6329039,   607527022, mail: sep@seplodz.pl

Zachęcam do udziału w imprezach. Obowiązują zapisy.

W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego SEP. Podczas obrad przyjęto sprawozdania ustępujących władz Oddziału oraz dokonano wyboru Prezesa Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję. Wybrano również delegatów Oddziału na WZD, które odbędzie się we wrześniu 2022 r. w Bydgoszczy. Zasłużonych członków SEP uhonorowano odznaczeniami.

Z Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. kol. Ewa Potańska została wybrana do Zarządu a kol. Ryszard Czechowski został członkiem Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Oddziału Łódzkiego SEP został wybrany kol. Przemysław Tabaka, członek Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej.

Skład władz i fotorelacja znajdują się na stronie Oddziału Łódzkiego SEP.

W dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek)  w siedzibie SEP przy pl. Komuny Paryskiej w Łodzi  odbyło się  spotkanie członków SEP z cyklu „Wieczorek z elektryką” połączone ze szkoleniem przeprowadzonym przez przedstawicieli firmy Eaton Electric sp. z o.o.

Spotkanie składało się z  dwóch części:
– Rodzina ekologicznych rozdzielnic średniego napięcia typu Xiria
– Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty podczas produkcji, projektowania oraz użytkowania transformatorów dystrybucyjnych Eaton.

Całość zakończyła dyskusja.