Grudzień jako miesiąc Świąt Bożego Narodzenia oraz czas  kończący rok jest okazją do spotkań koleżeńskich.

W dniu 12 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie „wigilijne” naszego Koła wspólne z Kołem Terenowym nr 1 i Kołem Terenowym nr 2. Z Koła SEP przy PGE D. uczestniczyło 7 osób a wszystkich uczestników było około 60. Na spotkaniu gościliśmy panią dyrektor biura OŁ SEP kol. Annę Grabiszewską i wiceprezesa kol.  Władysława Szymczyka. Podczas spotkania wysłuchaliśmy prelekcji technicznej firmy Schneider Electric.