Z inicjatywy Koła SEP przy PGE D. w dniu 24 października 2022r. odbyło się otwarte zebranie  tego Koła połączone z prelekcją kol. Zdzisława Sobczaka na temat: „Eksploatacja wybranych urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe” w nawiązaniu do normy PN-70 C-84900.

                                 

W spotkaniu wzięło udział 19 osób z różnych Kół. Najliczniejszą reprezentacją była „załoga” z Koła Terenowego nr 2.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez SEP.