Koło SEP przy PGE Dystrybucja SA oraz Koło Terenowe nr 2 przy OŁ SEP zorganizowały w budynku NOT przy pl. Komuny Paryskiej 5a w dniu 15 lipca 2021 r.  o godz. 16. 00 spotkanie, w rygorze sanitarnym, członków  obu kół połączone z prezentacją nowości z ZPUE SA oraz ZOE Technitel:

1. Krzysztof Mamos z Zakładu Obsługi Energetyki sp. z o.o. przedstawił nowości w układach rozliczeń energii elektrycznej przy wykorzystaniu przekładników małej mocy – pasywnych (sensorów) oraz układów telemechaniki wg najnowszych wytycznych obowiązujących w PGE.

2. Artur Koziński i Błażej Fidrocki z ZPUE SA  omówili temat magazynów energii elektrycznej  do współpracy z OZE.