W dniu 12.06.2019 r. z racji Jubileuszu 100-lecia powstania Oddziału Łódzkiego SEP odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku dawnej Elektrowni Łódzkiej (późniejszym EC1), w którym miała miejsce pierwsza siedziba OŁ SEP. Uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowych wystąpień oraz mieli możliwość zwiedzania  EC1.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka w dniu 14.06.2019 r. został zorganizowany Piknik, w którym uczestniczyli również członkowie Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A.  Podczas Imprezy kilku kolegów odebrało z rąk Prezesa Oddziału Łódzkiego SEP kol. Władysława Szymczyka legitymacje członkowskie SEP. Koledzy z Koła Studenckiego przeprowadzili konkurs na rzut izolatorem. Przy muzyce oraz korzystając z poczęstunku uczestnicy bawili się do godz. 21.00.

Legitymację otrzymuje kol. Michał Kaźmierczak i kol. Dominik Szymczyk.

W dniach 17-19 września 2019 r. odbył się, zorganizowany przez Oddział Łódzki SEP  wyjazd techniczno- szkoleniowy na targi  ENERGETAB do Bielska Białej, w którym uczestniczyli także członkowie Koła SEP przy PGE Dystrybucja Oddział Łódź. Program wyjazdu obejmował  zwiedzanie muzeum Tyskich Browarów Książęcych w Tychach oraz dwudniowe uczestnictwo w Targach. Dla najmłodszych uczestników  szkolenia – uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbył się konkurs z nagrodami pod hasłem „zadbaj o swoją przyszłość”, w ramach którego uczestnicy konkursu dzielili się swoimi spostrzeżeniami z Targów. Po raz pierwszy została wręczona nagroda publiczności. Otrzymał ją uczeń ZSP w Zgierzu – Arkadiusz Kołodziejczyk. Fundatorem nagrody był prezes Koła Terenowego nr 2 – kol. Adam Łuniewski.

 

W dniu 12.10.2019 r. odbyła się w Filharmonii Łódzkiej uroczystość Jubileuszu 100- Lecia Łódzkiego Oddziału SEP, który powstał w 1919 r. Zaproszenia otrzymali wszyscy członkowie Oddziału Łódzkiego SEP z osobami towarzyszącymi, goście i przedstawiciele innych oddziałów SEP i Zarządu Głównego SEP. W części oficjalnej uczestnicy wysłuchali referatów przedstawicieli SEP i przemówień gości,  następnie odbył się uroczysty Koncert a po nim bankiet. Na zdjęciu obok:  p. Marek Sroczyński Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A.  podczas okolicznościowego przemówienia.